- Jak założyć gospodarstwo ekologiczne? -

Każdy rolnik posiadający wykształcenie rolnicze i minimalny zakres wiedzy o rolnictwie ekologicznym może zgłosić swoje gospodarstwo do przekształcenia.

Należy wtedy zrezygnować ze stosowania nawozów sztucznych, chemicznych pestycydów, syntetycznych hormonów wzrostu, które są zastępowane nawozami organicznymi, naturalnymi nawozami mineralnymi oraz biopreparatami.

Proces przestawiania na metody ekologiczne trwa minimum dwa lata, podczas których dokonuje się odpowiednich badań gleb i materiału roślinnego w celu zbadania stopnia zanieczyszczenia środowiska i na tej podstawie ocenia się, czy stan środowiska pozwala na produkcję ekologiczną.

Gospodarstwo takie powinno być także przyjazne dla środowiska, a więc powinno posiadać własne szambo, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na gnojówkę; chów zwierząt, hodowla roślin i przetwórstwo muszą być prowadzone metodami ekologicznymi.

Jeżeli gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi nadawany jest mu certyfikat, który ważny jest jeden rok i przedłużany jest po corocznej ocenie.

Certyfikat może być wydany przez: POLSKIE TOWARZYSTWO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO PTRE lub Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND.

Gospodarstwo posiadające certyfikat może używać znaku PTRE lub EKOLANDU do oznaczania swoich produktów, co jest dla konsumenta gwarancją, iż zostały wytworzone metodami ekologicznymi.