Niniejszy serwis zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat rolnictwa ekologicznego. Przydatne zarówno dla chcących przekształcić istniejące już gospodarstwo rolnicze jak też dla każdego konsumenta.

Wiedza o procesie wytwórczym ekologicznych płodów rolnych pomoże przekonać tych, którzy gorliwie bronią nowoczesnych metod gospodarowania.